پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور و حضرتی

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار آرین قلی پور

ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری خدمتگذار برباتو

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار برباتو و ویلر

ابعاد: نوع دوستی، بهبود عاطفی، خرد، متقاعدسازی، نظارت سازمانی

تعداد سوالات : ۲۳ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری خدمتگزار

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار سازمانی دارای روایی و پایایی

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه رهبری خدمتگزار دنیس

ابعاد: خدمت‌رسانی، تواضع و فروتنی، اعتماد و مهروروزی

تعداد سوالات : ۱۹ سوال طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه‌های پرسشنامه مشخص است

 

3000 تومان – خرید

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

نویسنده: آرش حبیبی

اصل مقاله مذکور از سایت گوگل اسکولار و ریسرچ گیت نیز قابل دسترسی است.

در این مقاله انواع مقیاس‌های فازی معادل طیف لیکرت و روش های فازی زدایی و رسیدن به اجماع تشریح شده است.

چکیده: استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است …

 

5000 تومان – خرید

کد فعالسازی نرم افزار تاپسیس

پژوهشگر گرامی. از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم.

قبل از خرید کد فعال سازی نکات زیر را به دقت بخوانید:

ابتدا نسخه آزمایشی را از سایت دانلود و نصب کنید. پس از اینکه کامل آزمایش کردید و خطایی نداد آنگاه اقدام به خرید نرم افزار کامل کنید.

لینک دانلود نرم افزار

لینک آموزش کار با نرم افزار تاپسیس

آموزش تکنیک تاپسیس جزء پشتیبانی ما از نرم افزار نیست.

پس از خرید برای دریافت کد فعالسازی باید شماره سریال را به Parsmodir@gmail.com ایمیل کنید.

ممکن است فرایند فعالسازی یک تا ۱۲ ساعت به طول بینجامد بنابراین صبور باشید.

نرم افزار تک کاربره است و فقط بر روی یک سیستم کار می‌کند.

هزینه فعالسازی: ۲۵ هزار تومان

 

25000 تومان – خرید

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

منبع: پاراسوارمان و همکاران

منبع فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

سنجش کیفیت خدمات بانک‌ها، هتل‌ها و موسسات بیمه و شرکت‌های مشابه

 

3000 تومان – خرید

 


محصولات مشابه

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

فصل دو و ادبیات پژوهش در زمینه مقیاس سروکوال

10000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

 

3000 تومان – خرید

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل SWOT-MCDM

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)

گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT و تشکیل ماتریس

گام پنج: انتخاب بهترین استراتژی و تکنیک QSPM

نکته: این فایل آموزش AHP یا تاپسیس نیست. بلکه در این فایل تحلیل سوات کامل تشریح شده است و توضیح داده شده چگونه می‌توان با روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره روش سنتی سوات را حل کرد.

مبنای آموزش تحلیل سوات کتاب مدیریت استراتیک فرد دیوید می‌باشد.

 

5000 تومان – خرید

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر

تعداد گویه‌ها: نسخه ۱۲ سوالی و نسخه ۱۴ سوالی

ابعاد: دوبعدی: سکوت خاموش و مطیع + سه بعدی: مطیع، تدافعی و دوستانه

توضیح: این فایل شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی است.

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com