دانلود پرسشنامه اولویت شاخص‌های ساختمان سبز هدف: اولویت‌بندی شاخص‌های اثرگذار بر رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز ابعاد: پایداری (سایت پایدار)، بهره‌وری انرژی، بهره‌وری آب، مصالح و منابع و ضایعات، کیفیت محیط داخلی،…

3000 تومان – خرید

دانلود چک لیست استانداردشاخص‌های رتبه‌بندی ساختمان سبز (LEED) توضیح: ساختمان سبز براساس استاندارد LEED بررسی می‌شود. این استاندارد یک چک لیست استاندارد است که در فایل حاضر ارائه شده است.…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه اولویت‌بندی عوامل موثر بر ساختمان سبز پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی: دارد منبع معتبر فارسی دارد توجه: این پرسشنامه با طیف لیکرت 9 درجه و با مقایسه زوجی…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر ساختمان سبز پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی: دارد منبع معتبر فارسی دارد تعداد سوالات: 20 گویه با طیف لیکرت 5 درجه ابعاد پرسشنامه عوامل موثر…

3000 تومان – خرید

فصل دو ساختمان سبز مبانی نظری و ادبیات پژوهش پیرامون ساختمان سبز فایل ورد تمام متن در زمینه فصل دو ساختمان سبز امکان دانلود پس از خرید ساختمان سبز چیست؟…

10000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه تعداد سوالات: 20 گویه با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد ابعاد: ریسک فنی-کیفی-عملکردی، ریسک درونی، ریسک مدیریتی، ریسک بیرونی روایی و پایایی دارد…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه تعداد سوالات: 30 گویه با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: مديريت يکپارچگي پروژه، مديريت محدوده پروژه، مديريت زمان پروژه،…

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی هدف: بررسی نقش و تاثیر مدیریت پروژه در کنترل پروژه و دستیابی به نتایج بهینه در پروژهای عمرانی تعداد سوالات: 27 گویه با طیف لیکرت ۵…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه تعداد سوالات: 27 گویه با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد نمونه منبع فارسی دارد روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد شیوه تفسیر دارد

3000 تومان – خرید