پرسشنامه زنجیره ارزش

پرسشنامه شناسایی مهمترین شاخص‌های زنجیره ارزش در سازمان

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 23 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پرسشنامه تک بعدی است

توضیحات: دقت کنید زنجیره ارزش موضوعی کلان است که تمام سازمان را در بر می‌گیرد بنابراین دقت کنید این پرسشنامه ماهیت شناسایی دارد و با طیف لیکرت تهیه شده است. با دستکاری و اضافه و کم کردن سوالات می توانید پرسشنامه زنجیره ارزش مخصوص سازمان و مورد مطالعه خود را تهیه کنید.

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.