پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

سوالات و ابعاد مشخص: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت تسهیم دانش

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید