پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت دانش

منبع معتبر : دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

زیرساخت‌های مدیریت دانش: ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات، رهبری

پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت زیرساخت های مدیریت دانش

3000 تومان – خرید


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

10000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن مدیریت دانش و یادگیری سازمانی همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

15000 تومان – خرید