آموزش مدل کانو

بسته آموزشی مدل کانو به همراه پروپوزال مدل کانو

محتویات بسته

۱- فایل آموزشی مدل کانو به صورت PDF

آموزش تصویری مدل کانو

آموزش طراحی پرسشنامه مدل کانو

آموزش نحوه تفسیر نتایج پرسشنامه مدل کانو

۲- نمونه پروپوزال مدل کانو به صورت فایل word

۳- نمونه پرسشنامه مدل کانو

فهرست منابع کامل همراه پروپوزال وجود دارد

 

10000 تومان – خرید