پرسشنامه خلاقیت و نوآوری

دانلود پرسشنامه نوآوری سازمانی سیگل و کایمر

پرسشنامه نوآوری سازمانی

ابعاد: حمایت از نوآوری، تامین نوآوری

تعداد سوالات: ۲۴ سوال با طیف لیکرت

منبع معتبر دارد

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

فصل دو شامل مبانی نظری کامل خلاقیت و نوآوری سازمانی به صورت فایل ورد همراه با فهرست منابع

10000 تومان – خرید