یک خرید آزمایشی

رایگان – خرید

پژوهشگر گرامی از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم برای خرید فیش 200 هزار تومانی از سایت پارس مدیر به نکات زیر دقت کنید: 1- این فیش برای پرداخت…

200000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز هدف: بررسی میزان اثربخشی سازمانی پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  25 پرسش  و 4 عامل اثربخشی پارسونز روایی و پایایی دارد پرسشنامه…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه مهارت‌های مدیریت هدف: بررسی مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  18 پرسش  و 3 بعد روایی و پایایی دارد پرسشنامه طیف…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه رسانه‌های اجتماعی هدف: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی  در بازاریابی پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  20 پرسش  و 4 بعد روایی و…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه موفقیت و ارتقا شغلی هدف: بررسی زمینه موفقیت و ارتقا شغلی پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  30 پرسش - الگوی تفسیری روایی و پایایی: شیوه…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه همدلی هدف: بررسی میزان همدلی و همزبانی پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  13 پرسش  و 3 بعد ابعاد: دغدغه همدلانه، دیدگاه گرایی، آشفتگی شخصی روایی…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش هدف: بررسی و ارزیابی مدیریت دانش پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد محتویات: 7 پرسشنامه 30 سواله در زمینه ارزیابی ابعاد مختلف مدیریت دانش روایی و…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه رهبری معنوی هدف: بررسی میزان معنوی بودن رفتار رهبر از دیدگاه کارکنان پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  16پرسش  و 5 بعد ابعاد: چشم انداز، نوع…

3000 تومان – خرید

پژوهشگر گرامی از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم برای خرید فیش 50 هزار تومانی از سایت پارس مدیر به نکات زیر دقت کنید: 1- این فیش برای پرداخت…

50000 تومان – خرید

پژوهشگر گرامی از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم برای خرید فیش 5 هزار تومانی از سایت پارس مدیر به نکات زیر دقت کنید: 1- این فیش برای پرداخت…

5000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه بازی کاری هدف: بررسی بازی‌کاری یا گیمیفیکیشن پرسشنامه استاندارد منبع معتبر دارد تعداد گویه ها:  24 پرسش  و 6 بعد روایی و پایایی دارد پرسشنامه طیف لیکرت 5…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تناسب کار- فناوری (FIT) هدف: بررسی تناسب وظیفه ی شغلی با تکنولوژی منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 6 بعد با 14 سوال روایی و پایایی دارد پرسشنامه…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه تصویر شرکت هدف: سنجش تصویر شرکت (درک ذهنی بی درنگ فرد از شرکت) منبع معتبر دارد تعداد گویه ها: 4 بعد با 12 پرسش روایی و پایایی دارد…

3000 تومان – خرید

دانلود پرسشنامه حکمرانی خوب شهری هدف: سنجش عملکرد مقامات شهری به منظور  بهبود مهارتهای اداری و بهر ه وری، شفافیت، مبارزه با فساد و افزایش پاسخگویی آنها منبع معتبر دارد…

3000 تومان – خرید