پرسشنامه دو سوتوانی

پرسشنامه دو سوتوانی کاری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد دو سوتوانی کاری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه رفتارهای اخلاقی شرکت و تمایل به خرید مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه تعهد به تغییر

پرسشنامه تعهد به تغییر

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه زنجیره تامین گردشگری درمانی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه عوامل محیطی گردشگری درمانی

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل محیطی تأثیر گذار بر زنجیره تامین گردشگری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت بازاریابی جذب نقدینگی مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

ابعاد: کار با معنا، احساس همبستگی، همسویی با ارزش های سازمان

پرسشنامه استاندارد  معنویت در محیط کار مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

ابعاد و توزیع سوالات هر بعد مشخص است

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

دانلود پرسشنامه استاندارد تعالی سازمانی دمینگ

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

تعالی سازمانی الگوی دمینگ: برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی، اصلاح

پرسشنامه طیف لیکرت

فیش خرید از سایت پارس مدیر

پژوهشگر گرامی

از اینکه به ما اعتماد میکنید بسیار خرسندیم

برای خرید فیش 25 هزار تومانی از سایت پارس مدیر به نکات زیر دقت کنید:

1- این فیش برای پرداخت خدمات ناملموس سایت می باشد. محصولات سایت همه به صورت کالای دیجیتال و قابل دانلود است اما فیش خرید صرفاً برای پرداخت در موارد خاص و استفاده از پشتیبانی خدماتی است.

2- قبل از خرید اطمینان حاصل کنید خدمت دریافتی ارزش هزینه کردن دارد زیرا پس از ارائه خدمات امکان بازگشت هزینه وجود ندارد.

3- پیش از خرید از آدرس ایمیل معتبر استفاده کنید زیرا ملاک تشخیص شما آدرس ایمیل شماست.

4- پس از خرید شماره پرداخت را یادداشت کنید

5- از طریق شماره تلفن، ایمیل یا تلگرام خدمات مدنظر خود را پیگیری کنید

6- ما هیچ کجا نرفته ایم: به خاطر داشته باشید کوشش ما پشتیبانی تمام وقت از کاربران است اما اگر برای ساعتی در دسترس نبودیم نگران نباشید. ما همیشه خیلی زود برمیگردیم و حقوق کسی را پایمال نخواهیم کرد.

12345...102030...»